INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Brug af ejendomsmægler

Prisen på boligen

Ejendomsmægleren gennemgår boligen for at få et indtryk af boligens særlige kvaliteter. Derefter undersøger han boligens dokumenter og kontrollerer blandt andet tingbogen og den evt. eksisterende belåning i boligen. Ud fra disse oplysninger udfærdiger ejendomsmægleren et forslag til en salgspris og et salgsbudget med en beregning af Deres overskud ved salget  (kaldet salgsprovenu). Salgsbudgettet er vejledende, idet prisen blandt andet kan blive påvirket af renteændringer og kursudsving. Læs mere her om prisfastsættelsen, her om salgsvurderingen og her om salgsbudgettet.

Formidlingsaftalen

Når De er blevet enige i familien og med mægleren om den pris, boligen skal sælges til, underskrives en formidlingsaftale med ejendomsmægleren. Den indeholder blandt andet oplysninger om skønnet kontantpris, mæglerens betaling (kaldet salær), udgifter forbundet med at sælge boligen, og hvor længe formidlingsaftalen gælder. Læs mere her om formidlingsaftalen.

Når boligen er sat til salg

Så snart formidlingsaftalen er indgået, forbereder ejendomsmægleren salgsmaterialet. Boligen bliver fotograferes, der laves en plantegning og udfærdiges tekst til annoncer og salgsopstilling. Ejendomsmægleren markedsfører herefter boligen, kontakter mulige købere i køberkartoteket og udstiller boligen i butikkens vinduer, annoncerer i aviser og på internettet.

Fremvisning

Når boligen skal fremvises, er det i visse tilfælde tilrådeligt at overlade opgaven til ejendomsmægleren. Interesserede købere kan på den måde frit stille mægleren spørgsmål om boligen. De kan dog også selv forestå salget og fremvise boligen, hvorved de sparer hele det dyre mæglersalær. Se mere her. Ejendomsmægleren vil løbende orientere Dem om, hvor mange interesserede der har været, og hvordan det i øvrigt går med salget. Gode råd til fremvisning af boligen kan De læse om her.

Bolighandlen afsluttes

Når der er en køber til boligen, bliver købsaftalen skrevet under. Ejendomsmægleren og køberens eventuelle advokat eller Køberrådgiver gør handlen færdig (berigtigelsen), og når alle handlens betingelser er opfyldt, og skødet er tinglyst uden bemærkninger, bliver overskuddet fra handlen udbetalt (provenuet). På overtagelsesdagen aflæses el, vand og varme, og udgifterne bliver efterfølgende fordelt via refusionsopgørelsen (Deres og købers endelige afregning).

Gode råd til boligsælgeren

 her flere gode råd i forbindelse med Deres boligsalg. Læs mere her om hvad ejendomsmæglersalæret omfatter. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot