INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Beslutning om boligsalg

– Når De vil sælge boligen

Før De sætter Deres bolig til salg, bør De overveje, om der er andre muligheder. Hvis De går med tanker om at sælge, er det derfor vigtigt, at De gør Dem klart, hvorfor De vil sælge Deres bolig. Mange faktorer kan påvirke Deres beslutning.
  • Er det, fordi boligen er blevet for lille til Dem og Deres familie?
  • Er den uhensigtsmæssigt indrettet, eller er den blevet for dyrt at bo i for Dem?
  • Har De økonomiske problemer?

Andre muligheder

Mange faktorer kan være afgørende. Men måske er der andre muligheder. Hvis boligen blevet for dyr at bo i, kan problemet måske klares ved en omlægning af lånene i huset (en såkaldt konvertering.) Her anbefales det at rette henvendelse til Deres bank eller til den kreditforening, der i forvejen har lån i huset. Det kan også være, at boligen er blevet for lille til Dem og Deres familie, så De tænker på at bygge til eller om som alternativ til et salg. I sådanne situationer starter de fleste med at søge råd i deres pengeinstitut eller kreditforening. Læs mere her om låneomlægning, tillægslån m.v.

Økonomiske årsager

Skyldes Deres ønske om salg, at De er ude i alvorligere økonomiske problemer, anbefales det, at De søger bistand hos en privatøkonomisk rådgiver. Rådgiveren vil kunne forhandle med kreditforening og pengeinstitut og andre kreditorer om f.eks. mulighederne for henstand eller afdragsordninger med Deres kreditorer, et frivilligt salg, frivillig akkord eller en helt tredje løsning. De vil også kunne få rådgivning om hvordan en retsforfølgning (tvangsauktion) må forventes at forløbe og følgerne hvis det ender med det værst tænkelige, nemlig at Deres bolig går på tvangsauktion. Hvis De skal have hjælp til at sælge Deres hus uden tvangsauktion i en situation, hvor gælden er større end det, De kan få ind ved salget af ejendommen, er det klogt at søge bistand hos en økonomisk eller juridisk rådgiver.

Beslutning om salg

Nogle gange vil den bedste løsning være at sælge boligen. Inden De træffer beslutning om at sælge, bør de undersøge, hvad De kan få for Deres bolig. Dette afhænger ikke kun af, hvad Deres ejendom kan sælges for, men også af, hvor meget De skylder i ejendommen. Disse beregninger er uhyre vigtige, navnlig hvis De planlægger at skulle bruge overskuddet fra salget til at købe ny bolig for. Læs her om værdiansættelse og salgsvurdering.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot