INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

E-nettet

Udbudsprisen på boligen  – E-nettets ”Ejendomspriser”

 Dokumentation af boligens/ejendommens salgspris = udbudspris

Med den skærpede konkurrence i ejendomsmæglerbranchen er det, som boligsælger, vigtigt at gøre et grundigt stykke hjemmearbejde, inden man som boligsælger indgår en kommissionsaftale med en ejendomsmægler. Som sælger skal De således stille krav til ejendomsmægleren om at denne dokumenterer grundlaget for forslaget til udbudsprisen for Deres ejendom; en dokumentation som ligeledes skal indeholde en sammenligning med samtidigt udbudte sammenlignelige ejendomme i nabolaget samt aktuelle seneste salgspriser og salgstider. Selvom de fleste ejendomsmæglere har et godt lokalkendskab og føling med prisudviklingen, har De som boligsælger krav på at få udleveret dokumentation for hvilke fakta der ligger til grund for mæglerens vurdering af udbudspris og salgstid for Deres ejendom.

Baggrundsviden til korrekt fastsættelse af salgsprisen

Alle landets ejendomsmæglere har adgang til, for et minimalt gebyr hurtigt og online, denne for et boligsalg meget vigtige baggrundsviden til brug for en korrekt fastsættelse af salgsprisen. Således har alle ejendomsmæglere adgang til E-nettet online (tidligereRealkreditnettet), der har udviklet systemet ”Ejendomspriser“, der er en del af E-nettets avancerede ejendomsdatasystem, som enhver ejendomsmægler med respekt for sit fag, bør have online adgang til. Denne facilitet giver mæglerne mulighed for online at zoome sig ind på et vejkort og se, hvilke ejendomme i et givent boligkvarter der på det seneste er blevet handlet eller udbudt til salg.

Hvad koster naboejendommene?

Mæglerne kan ligeledes, via E-nettets ”Ejendomspriser”,  forsyne Dem, som boligsælger, med data for en bestemt ejendoms sandsynlige handelspris og salgstid idet man online blot vælger adresse samt den radius, inden for hvilken der skal hentes oplysninger. F.eks. kan der søges på villaer, rækkehuse mv., på ejendommens alder f.eks. mellem 20 år ældre og 20 år nyere end Deres ejendom med samtidig analyse og specifikation af solgte ejendomme det seneste år indenfor en radius af f.eks. 400 meter fra den ejendom De ønsker at sælge. E-nettets ”Ejendomspriser” vil ved en sådan søgning vise et kort over kvarteret, hvor de matchende ejendomme er markeret. Ved for mange hits, kan søgningen indsnævres. Og sidst, men ikke mindst, kan De efterfølgende bede mægler vælge et par relevante ejendomme i kvarteret og hente uddybende oplysninger om, hvordan de er blevet solgt – om det var en almindelig handel, familiehandel eller tvangsauktion -, hvor længe de var til salg, samt den offentlige ejendomsvurdering, vægtet etageareal, byggematerialer og opførelsesår. Ovennævnte søgning og dokumentation koster et fast minimalt beløb per søgning.

Grundlaget for salgsprisen

Med sådanne dokumenterede oplysninger kan De få en korrekt dialog med ejendomsmægleren om fastsættelsen af en korrekt udbudspris for Deres ejendom. Udover prisdannelsesinformation i oversigtsform kan mægler endvidere via E-nettets ”Ejendomspriser” hente forskellige data som f.eks.
  • BBR-meddelelsen eller
  • Oplysninger fra det Erhvervsstatistiske Register (ESR)
  • Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR) m.fl. for både handlede og udbudte ejendomme.
Hermed får man mulighed for at se ejeroplysninger, byggetekniske oplysninger, historiske salgspriser og eventuelle forureningsoplysninger for alle typer ejendomme. Kilde: E-nettets ”Ejendomspriser”

 

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot