INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Arealinformation og miljødata

Her kan De finde et bredt udvalg af miljødata, der vises på kort. Der findes både data inden for naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand. Arealinformation indeholder tidligere amtslige data og nationale datasæt. Læs mere om data. Der er adgang til systemet for både offentligheden og myndigheder, men det er kun myndighederne, der kan redigere i data. De kan via arealinformation.dk (Danmarks Miljøportal) bl.a. finde følgende oplysninger og data:
 • Kommunegrænser, Regionsgrænser
 • Matrikel, Adresser
 • Strandbeskyttelse
Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Klitfredning
 • Fortidsminde- beskyttelseslinjer
 • Søbeskyttelseslinjer
 • Åbeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger
Fredning
 • Fredede fortidsminder
 • Fredede områder
 • Fredede områder, forslag
 • Beskyttede vandløb
 • Beskyttede naturtyper
 • EF-fuglebeskyttelsesområder
 • EF-habitatområder
 • Ramsar områder
 • Natur- og vildtreservater
 • Kystnærhedszone
Lokalplaner
 • Lokalplan, vedtaget
 • Delområde, vedtaget
 • Lokalplan, forslag
 • Kommuneplanramme, vedtaget
 • Kommuneplantillæg, vedtaget
 • Kommuneplanramme, forslag
Vandoplysninger
 • Drikkevandsinteresser
 • Nitratfølsomme indvindingsoplande
Jordforurening
 • Jordforurening V2
 • Jordforurening V1
 • Områdeklassificering

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot