INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

OIS – Den offentlige Informationsserver

Den Offentlige Informationsserver (forkortet OIS) indeholder og stiller ejendomsdata til rådighed for borgere og ejendomsejere. Alle borgere har her adgang til en række websider, der bl.a. indeholder information om:
  • Ejendomsdataregistrene
  • Vejledning
  • Hjælp
  • Søgefaciliteter
  • Nyheder
Alle borgere har tillige adgang til visse frit tilgængelige oplysninger om ejendomme. På nuværende tidspunkt har borgere uden fast ejendom kun adgang til en mindre del af oplysningerne i registrene. Oplysningerne fra Planregisteret og vurderingsoplysninger er ikke tilgængelige for samtlige kommuner, idet ikke alle kommuner har givet tilladelse hertil. Ejere af fast ejendom har herudover adgang til alle oplysninger om deres egne ejendomme. Ejeradgang kræver pinkode. Se under fanebladet Borgeradgangpå selve websiden, www.ois.dk , hvordan pinkode bestilles.

BORGERADGANG

Alle borgere og virksomheder med internetadgang kan benytte borgeradgangen til at finde oplysninger på OIS. Systemet skelner mellem ”ejere af fast ejendom” og ”øvrige” (uden fast ejendom). For ejendomme man selv ejer, kan man få adgang til alle oplysninger, for alle andre ejendomme er der begrænset adgang til oplysninger iht. lovgivningen for videregivelse af data. Borgere og virksomheder, der ikke ejer fast ejendom har samme begrænsede adgang til OIS-data. Oplysninger forbeholdt ejere af fast ejendom Ejere af fast ejendom, der har et CPR-nummer eller et CVR-nummer kan få adgang til alle oplysninger om egne ejendomme ved at bestille en  pinkode, se nedenfor. Det skal her understreges, at CPR/CVR-nummer ikke bliver videregivet på nogen måde. Det bruges udelukkende i forbindelse med adgangen til systemet (log-on-funktionen). Oplysninger, som kun ejer har adgang til, vises med blå tekst på OIS, mens oplysninger alle må se vises med sort tekst. Under websidens faneblad Om Registrene kan man se, hvilke datafelter der er forbeholdt ejer og hvilke datafelter alle må se.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot