INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Bygninger på lejet grund

Ved begrebet bygning på lejet grund forstås en bygning opført på en grund, der ikke tilhører bygningens ejer.Bygning på lejet grund behandles som en selvstændig fast ejendom, hvilket er ensbetydende med, at ejendommen får et særskilt blad i tingbogen, og kan pantsættes særskilt. Både realkreditinstitutter og pengeinstitutter yder på visse betingelser lån til bygninger på lejet grund. Det har som regel ikke den store betydning at en ejerlejlighed er en del af en bygning beliggende på lejet grund forudsat, at der selvfølgelig er tale om et langtidslejemål og at lejemåle evt. kan forlænges ved udløb. Der kan dog være vilkår i lejekontrakten for grunden, som man som bygningsejer bør være opmærksom på.

Tinglysning

Ifølge tinglysningslovens §19 stk. 1 får en bygning, der tilhører en anden end grundens ejer, sit eget blad i tingbogen – med fornøden henvisning til og fra grundens ejendomsblad – og behandles i det hele efter reglerne for fast ejendom. Bygninger opført på lejet grund følger de i tinglysningsloven givne regler om fast ejendom, hvoraf bl.a. følger at pantsætning af sådanne bygninger både kan og skal ske efter de om pantsætning af fast ejendom givne regler. Panthaveren i en bygning på lejet grund har ikke en så sikret position, som han vil have haft, såfremt han tillige havde pant i grunden. De vigtigste begrænsninger er:
  1. Hvilke vilkår gælder for lejeforholdet mellem grundens ejer og bygningens ejer,
  2. Er lejeforholdet overdrageligt,
  3. Er lejekontrakten tinglyst således, at den har en sikker plads blandt grundens hæftelser, og
  4. Er panthaveren sikret imod, at lejeforholdet uden hans viden og vilje bringes til ophør på grund af misligholdelse eller opsigelse efter gældende aftale?

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot