INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ny Huseftersynsordning giver bedre indblik i boligens stand

I 2015 trådte nye regler om Huseftersynsordning i kraft. Den nye ordning betyder bl.a., at en tilstandsrapport fremover vil indeholde flere oplysninger om boligen, og at sælger tillige skal udarbejde en elinstallationsrapport i forbindelse med bolighandlen. Dermed får de bolighandlende et bedre indblik i boligens stand. Med den nye huseftersynsordning får både købere og sælgere dermed en bedre beskyttelse i forbindelse med aftaler om køb af bolig. Ændringerne handler bl.a. om flere nye oplysninger om boligen i tilstandsrapporten, nye generelle oplysninger om hustypen, en særskilt elinstallationsrapport og en forbedret forsikringsdækning. Tilstandsrapporten indeholder nu oplysninger om den forventede restlevetid på boligens tag samt oplysninger om vvs-installationer. Den bliver desuden suppleret med en generel hustypebeskrivelse. Her kan man læse om de byggetekniske forhold, der var sædvanlige på det tidspunkt, hvor huset blev bygget, samt om det oprindelige kloaksystem og gasarten radon. Som noget nyt vil køber fremover få en særlig rapport om husets elinstallationer, som giver en bedre indblik i funktionsdygtigheden og lovligheden af elinstallationerne i ejendommens bygninger. Køber kan i givet fald som udgangspunkt ikke over for sælgeren påberåbe sig forhold ved bygningens elinstallationer. Flere oplysninger om boligens stand følges ad med en forbedret ejerskifteforsikring, som fremover bl.a. dækker manglende eller nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved el- og vvs-installationer,som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Herudover skal ejerskifteforsikringen dække forøgede byggeudgifter samt rimelige udgifter til teknisk bistand og genhusning. Kilde: Boligejer.dk.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot