INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Grundejerforeninger

– BLIV HØRT I DERES NÆRMILJØ Når De er medlem af en grundejerforening, får De mulighed for at gøre Deresindflydelse og medbestemmelse gældende i spørgsmål, der vedrører de lokale forhold. Samtidig er grundejerforeningen en god platform for at lære nærområdet og naboerne at kende. En grundejerforening har som overordnet formål at varetage grundejernes interesser og medvirke aktivt til, at området udvikler sig bedst muligt. Typiske mærkesager for grundejerforeninger er vej- og trafikforhold, vandplaner, naturfredning, affaldshåndtering, støjbekæmpelse m.v. En grundejerforening har ret til at blive hørt i forslag til lokal-, kommune- og regionalplaner. Foreningerne er aktive i de lokale medier, afholder foredrag og debataftener, udarbejder forslag til de lokale myndigheder m.v. Nogle foreninger udgiver desuden blade, nyhedsbreve eller andre publikationer og yder juridisk og anden bistand til medlemmerne.

Nyttige links

Grundejere, vejlav m.fl. i Københavns Kommune: www.grundejeren.dk 26 jyske grundejerforeninger m.fl.: www.jgf.dk Parcelhusejernes Landsorganisation: www.parcelhus.dk Fritidshusejernes Landsforening http://www.mitfritidshus.dk/ Bolius  http://www.bolius.dk/

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot