INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

El-stikledninger

De er som kunde hos el-selskabet tilsluttet elnettet via en stikledning. Det er den ledning, der går fra hovedledningen ind til huset. Kunder med luftstikledning, der bor i de områder som kabellægges, får tilbud om at få gravet en ny stikledning ind til huset. Forsyningsselskabet sørger for både nedgravning og montering.

Hvem skal betale for stikledningen?

Stikledningen er kundens ejendom, så kunder, der får en ny stikledning, skal betale for det. Kontantprisen er ca. kr. 2.500,- inkl. moms. Beløbet kan sædvanlig afdrages over 20 år med et mindre kvartalsvis afdrag samt renter. Hertil kommer et oprettelsesgebyr på 500,- kr. inkl. moms. Flytter De fra ejendommen, inden stikledningen er betalt, indgår restgælden i refusionsopgørelsen, så køber overtager betalingen.

Nedgravning af stikledningen

Stikledninger graves også ned. Alle kunder med luftstikledning får tilbud om nedgravning af ny stikledning. Derudover vil der ske følgende:
  •  Først foretager el-selskabet en forundersøgelse og aftaler, hvor stikledningen skal fremføres
  •  Stikledningen anlægges
  •  Rør- og vejunderføringer anlægges
  •  Der graves og kabelskabet opstilles
  •  Kabelskabet monteres
  •  Luftstikledningen tages ned
  •  Området retableres
  •  Master fjernes

Hvor længe varer det?

Anlægsperioden vil variere alt efter om der kabellægges i by- eller landzone. Periodens varighed vil også afhænge af vejrforhold og vejbelægning: asfalt, brosten etc. Alle kunder med luftstikledning vil i god tid blive kontaktet af den udførende entreprenør/el-installatør for at aftale, hvor og hvordan det nye kabel skal tilsluttes i det eksisterende målerskab. Såfremt der skal tages særlige hensyn aftales dette individuelt mellem kunden og entreprenøren/el-installatøren og om der skal foretages ændringer samtidig. Det kan også være en god lejlighed til at få målertavlen ombygget, hvis der er behov for det. I forbindelse med eventuelle omkostninger til ombygning af målertavle, flytning af målerskab m.v. vil det være kunden, der skal betale udgifterne. El-forsyningsselskabets andel dækker alene omkostninger til kablet ind til målertavlen og montering i denne.

Hvad er en stikledning?

Alle el-kunder er tilsluttet el-nettet via en såkaldt stikledning. Stikledningen er det sidste stykke ind til huset fra hovedledningen. Det er dette stykke, ejeren af ejendommen har ansvaret for. På illustrationerne kan De se præcis, hvor stikledningen går (vist med gult) ved hhv. luft- og jordstikledning.   image001-1 image002 image003      

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot