INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

E-nettet

– e-nettet tilbyder en sikker, effektiv og fleksibel infrastruktur til transport og udveksling af digitale informationer til boligmarkedets aktører.

Tingbogsattester

Via www.enettet.dk har De direkte adgang til tingbogsoplysninger om hver eneste ejendom i Danmark. E-nettet giver således, via Ejendomsdata, hurtig online adgang til:
 • Tingbogsattest i PDF format
 • Enkeltstående tingbogsoplysninger
 • – Adkomster
 • – Hæftelser
 • – Byrder
 • – Stamoplysninger
 • – Dagbogen

Ejendomsdata

Via funktionen Ejendomsdata giver www.e-nettet.dk adgang til næsten alle nødvendige dokumenter og informationer til en ejendomshandel. Her finder De bl.a. ”Handelspriser på kort ” – et effektivt værktøj til fastsættelse af udbudsprisen af en fast ejendom. Deres ejendomsmægler/rådgiver kan endvidere afgrænse og hente nøgleoplysninger på ejendomme i lokalområdet, som f.eks.:
 • Handelspriser
 • Udbudspriser
 • Vurderingsoplysninger
 • Byggetekniske oplysninger
 • Vægtet areal
Klik her for yderligere oplysninger. Ejendomsdata indeholder således har alle data på en ejendom samlet på ét sted ! Her finder Deres ejendomsmægler/rådgiver bl.a.:
 • Ejendomsoplysninger
 • Ejerforhold
 • Offentlige- og historiske vurderinger
 • Skatte- og vurderingsprint
 • BBR-meddelelse
 • Vægtet etageareal
 • Lokalplaner
 • Ejeroplysninger
 • Andelsboligprint
Klik her for yderligere oplysninger.

Ejendomskort:

Nyt ”Matrikelkort” til dokumentation ved ejendomshandel.
e-nettet og Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) tilbyder Deres ejendomsmægler/rådgivernem, effektiv og hurtig adgang til Ejendomskort. Ejendomskort er et særligt matrikelkort med udvidede informationer udviklet til brug for dokumentation i bolighandel. Ejendomskort har to grundlæggende formål:
 • Ejendomsmæglerne kan ved hjælp af løsningen nemt vurdere adgangsforholdene til en ejendom, samt ejendommens beliggenhed i forhold til naboejendomme. De kan også vurdere, om restriktioner noteret i matriklen har betydning for ejendommens anvendelse, f.eks. kortlagt jordforurening eller strandbeskyttelse. Den kortmæssige tilgang til disse oplysninger giver ejendomsmæglerne et bedre overblik i forbindelse med sagsbehandling
 • For det andet kan de med løsningen printe det Ejendomskort, de skal udlevere til køber. Tidligere har man måttet henvende sig til en lokal landinspektør eller Kort & Matrikelstyrelsen, som så har lavet en kopi af matrikelkortet dækkende den pågældende ejendom. Det bliver således meget lettere at skaffe dette dokument, som indeholder mere udførlige oplysninger om ejendommen, og som kan erstatte de tidligere fremstillede matrikelkort
DE (Dansk Ejendomsmæglerforening) har godkendt brugen af Ejendomskort (indskrevet i norm H). Ejendomskort er en del af webejendomsdataløsningen, der omfatter BBR-meddelelser etc.

Ejendomsrapporter

Seneste udbudspriser og markedsandele Deres rådgiver/ejendomsmægler kan få oplysninger om de seneste udbudspriser og markedsandele på Realkreditnettet. Realkreditnettet indsamler hele tiden oplysninger om de boliger, der er udbudt til salg på Internettet. De oplysninger sammensættes i fem rapporter.
 • Basisrapport: Antallet af udbudte boliger samt den gennemsnitlige udbuds- og kvadratmeterpris.
 • Udbudstider :Oversigt over hvor længe udbudte boliger har været til salg.
 • Markedsandele: Andel af udbudte boliger opgjort for egen butik samt et antal konkurrenter.
 • Kontantprisnedsættelser: Antallet af kontantprisnedsættelser i pct. og kr. pr. kvadratmeter.
 • Mægleroversigt: For hver mægler i området vises aktuelle, nye og solgte boliger. For hver sag vises vejnavn og husnummer, boligtype og liggetid.
Produktblad for Ejendomsrapporter  Klik her for yderligere oplysninger.

Handelspriser

e-nettet giver adgang til komplette oplysninger om solgte og aktuelt udbudte ejendomme i Deres lokalområde. De får adgang til oplysningerne viae-nettets web-ejendomsdataløsning ”Handelspriser”.

Overblik

I dette værktøj får De hurtigt overblik over salgs- og udbudspris. Endvidere fremgår ligeledes de faktiske salgstider på solgte ejendomme. Ved at indtaste adressen på den ejendom der skal vurdere og angive størrelsen på søgningens radius får De en liste over relevante ejendomme med salgsdato, salgspris, størrelse, vægtet etageareal mv. Søgningen kan yderligere udspecificeres på ejendomstype og tidsperiode siden sidste salg Ønskes mere information, vælges blot de relevante ejendomme, og systemet generer en rapport med handelsoplysninger som eksempelvis udbudspris, salgstid og ejendomsmægler, samt yderligere oplysninger om ejendommen, f.eks. om ejendommen er bygget i træ med el-opvarmning, eller der er tale om et murstenshus med gasfyr.

Udbudsoplysninger

Ejendomsdata registrerer automatisk oplysninger om ejendomme udbudt på Internettet.Deres ejendomsmægler/rådgiver kan således sammenholde salgs- og udbudspriser samt vurdere liggetiden på specifikke ejendomme. Dette giver Deres rådgiver/ejendomsmægler et bedre overblik over markedet og prisudviklingen og klæder Dem på til en god dialog med Deres sælger eller køber samt ejendomsmægler. Læs mere her. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot