INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Boligsalg uden beskatning (forældrekøb)

– et tænkt eksempel

De har gennem adskillige år ejet en lejlighed, som Deres datter har beboet. Datteren ønsker at købe lejligheden, men i henhold til lovgivningen vil et salg udløse en større skattepligtig fortjeneste. De har ikke tidligere selv haft folkeregisteradresse på lejlighedens adresse.  Spørgsmålet er nu, om De kan undgå den store beskatning ved i nogle måneder at lade Deres datter flytte folkeregisteradresse til Deres nuværende adresse, hvor De så i stedet flytter ind officielt med egen folkeregisteradresse på lejlighedens adresse. Efter nogle måneder sælger De herefter lejligheden til Deres datter, hvorved De altså har beboet lejligheden og kan sælge denne uden beskatning af fortjenesten.

Lovgivningen

Ifølge loven er fortjeneste ved salg af fast ejendom, der har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand, skattefri. Imidlertid viser adskillige retsafgørelser, at der ikke opnås skattefrihed ved, at ejeren blot flytter til den pågældende ejendoms adresse i et kort tidsrum (typisk en lejlighed, forældre har købt til børn under deres studier), mens ejeren i øvrigt beholder sin hidtidige bolig. Således vil en så kortvarig og midlertidig flytning blive underkendt af skattevæsenet med angivelse af, at lejligheden reelt ikke har tjent som bolig for ejeren, hvorfor De vil blive beskattet af en fortjeneste. Specielle veldokumenterede forhold, som arbejdsmæssige årsager, skilsmisse og sygdom, kan dog være tilfredsstillende og acceptable begrundelser for en kortvarig beboelse af en ejendom, hvorfor der i princippet er mulighed for at fortjenesten ved salget af ejendommen bliver skattefri, selv om man kun bor i den ganske kortvarigt. Såfremt den kortvarige beboelse ikke kan begrundes og dokumenteres sagligt, og De samtidig har bevaret den hidtidige bolig, vil skattevæsenet med stor sandsynlighed hævde, at flytningen er midlertidig, altså at sidestille med et ferieophold, og ikke et reelt boligskifte. De vil således blive beskattet af fortjenesten.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot