INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 Ejendomspriser

– Korrekt dokumentation af prisoplysninger for solgte og aktuelt udbudte ejendomme

e-nettets giver adgang til komplette oplysninger om solgte og aktuelt udbudte ejendomme i Deres lokalområde. Særligt tilknyttede virksomheder, som f.eks. ejendomsmæglere har herigennem adgang til oplysningerne via e-nettets web-ejendomsdataløsning. Ejendomspriser er en videreudvikling af ”Handelspriser” – som nu er udvidet med nye søgningstyper, en nyhandelstype og flere nye egenskaber til afgrænsning i søgningen i henhold til udgangspunktet: De kan afgrænse et geografisk område, vælge handelstype og ejendomskategori og få en let overskuelig oversigt over de matchede ejendomme. Søgningstype: Der er tre søgningstyper: Radiussøgning indenfor 1-1500 meter, vej søgning fra/til husnummer og kommune /postnummer søgning på kommunenavn og/ eller postnummer:
 • Ved radiussøgning skal der angives en konkret adresse med kommune og/ eller postnummer samt vejnavn og husnummer
 • Ved vej søgning skal der vælges en konkret vej indenfor en kommune og/ eller et postnummer
 • Ved kommune / postnummer søgning er det muligt at søge reference ejendomme indenfor et postnummer eller i en hel kommune, og der tages ikke udgangspunkt i en konkret adresse som ved de to andre søgningstyper
Handelstyper:
 • Realiserede handler – realiserede handler med og uden udbudsinformationer
 • Aktuelle udbudte ejendomme – aktuelle udbud
 • Udgået af udbud – de ejendomme som har været udbudt til salg, men endnu ikke er registreret som solgt i kommunen
Egenskaber:
 • Ejendomskategori – svarer til finanstilsynets ejendomskategorier
 • Solgt indenfor – angives eksempelvis som solgt inden for 1 år, solgt indenfor 6 mdr. eller solgt i et givent årstal. Fx ejendomme solgt i 2005 (også mulighed for afgrænsning på MÅNEDER)
 • Boligareal – boligareal angives i kvm. Fx vis kun boliger fra 100 til 120 kvm. (det er muligt at afgrænse sig efter boligens størrelse)
 • Handelspris – angiv den fulde pris i hele kr. Fx vis kun boliger hvor seneste registrerede handelspris er minimum 1000000 og max. 2000000 kr. (det er muligt at angive et niveau min/max for seneste registrerede handler)
 • Opførelsesår – angiv det årstal fra/til som ejendommen der ønskes vist er opført i (det er muligt at søge på mere end et årstal i samme søgning).
Overblik over salgs- og udbudspriser Via dette værktøj er det muligt hurtigt at få overblik over salgs- og udbudspris. Der kan ligeledes oplistesfaktiske salgstider på solgte ejendomme og kan søges under kategorien ”Udgået af udbud” – som indeholder oplysninger om de ejendomme som, er udgået af udbud, men endnu ikke registreret som solgt. Resultatlisten I resultatlisten vises ejendommene på kort og i en liste. Afgrænsning på egenskaber I forhold til tidligere er der kommet flere nye muligheder for afgrænsning i sin søgning, dette med udgangspunkt i ejendommens egenskaber samt ny mulighed for styring af max antal ejendomme i visningen. Erfaringer fra tidligere har vist, at det i tæt bebyggede områder har været problematisk at opnå en skarp nok afgrænsning, og derved bringe antallet af ejendomme i visningen under de tilladte 50 ejendomme, derfor er det nu muligt at vælge et max antal ejendomme i sin visning. Fx kan man vælge at få vist de første 10 ejendomme på en vejsøgning (husnummer 1-30), som passer til de egenskaber man har sat som kriterium i sin søgning, eller man kan anmode om kun at få vist de første 10 ejendomme, der er solgt i 2005 med et boligareal på mellem 100 og 120 kvm i et givent område etc. Nyt link til ejendomsdata Fra resultatlisten i ”Ejendomspriser” er det muligt at linke sig direkte til ejendomsdata og foretageenkeltopslag til den pågældende ejendom, hvor det bl.a. er muligt at hente tingbogsoplysninger, vurderings- og skatteprint, BBR meddelelse mv. Markedsviden og forberedelse Dette værktøj er derfor ideelt, når De forbereder Dem til et møde med en ejendomsmægler, enten som boligkøber eller boligsælger, idet De herigennem nem og hurtigt kan se alle de informationer, De har brug for i lokalområdet, hvilke andre ejendomme der er til salg i området og priserne på de handlede ejendomme. Udbudsoplysninger En anden vigtig del af indholdet er udbudsoplysninger. Ejendomsdata registrerer automatisk oplysninger om ejendomme udbudt på Internettet. De kan sammenholde salgs- og udbudspriser samt vurdere liggetiden på ejendommene. De kan også se, når en ejendom har været i udbud, men endnu ikke registreret som solgt under den nye handelstype Udgået af udbud, og sælges den, overgår den til kategorien ”Realiserede handler” – registres en ejendom som er udgået af udbud ikke som solgt indenfor 60 dage, udgår den.

Ejendomsdata til kostpris

De ovennævnte funktioner i Ejendomspriser kan kun benyttes af nuværende og kommende klienter iBoligAssistancen og prisen for denne ekstra service svarer til den kostpris vort kontor faktureres af data leverandøren. Det koster 3,65 kr. pr. ejendom i resultatlisten, og yderligere 12,00 kr. pr. ejendom som udvælges og vises i print- og læsevenlig HTML. Desuden er det muligt fra HTML visningen, at danne PDF dokumentation uden yderligere omkostning. PDF rapporten indeholder bl.a. oplysninger om udbudspris, salgstid og ejendomsmægler, samt yderligere oplysninger om ejendommen, fx om ejendommen er bygget i træ med el-opvarmning, eller der er tale om et murstenshus med gasfyr etc. De bør altid gøre krav overfor Deres ejendomsmægler om at få denne dokumentation, førend De indgår en formidlingsaftale om salget af Deres ejendom – Kilde: e-nettet BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot