INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Nye regler for budrunder

– (Licitation og udbud)

Budbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober 2007 En licitation, ofte benævnt ”budrunde” kan indenfor ejendomshandel sidestilles med en”Opfordring til at afgive skriftligt og bindende tilbud på en udbudt ejendom”.
Hidtil har der ikke været nogen egentlige regler for, hvordan man skal bære sig ad, når man sætter sin bolig til salg i en budrunde.
Godt nok har Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening været enige om et sæt etiske spilleregler, som ejendomsmæglerne har forpligtet sig til at følge. Men medbudbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. oktober 2007, bliver salg af fast ejendom ved budrunder nu reguleret.

Forskelle fra tidligere

Bestemmelserne i Budbekendtgørelsen lægger sig opad de retningslinier ejendomsmæglerne hidtil har været enige med Forbrugerrådet om. Men der er dog visse forskelle. For det første gælder loven for alle ejendomsformidlere og ikke kun som tidligere de ejendomsmæglere, der frivilligt har forpligtet sig via de etiske spilleregler. For det andet indeholder loven bestemmelser, der ikke tidligere har været nedfældet på papir. F.eks.:
  • må sælger eller hans ejendomsformidler ikke føre forhandlinger med interesserede købere i den periode ejendommen er i udbud.
  • desuden skal alle bud holdes hemmelige, mens budrunden står på – også for den ejendomsformidler, der forestår salget

Udbudsrunder (licitation)

Hvis flere købere er interesserede i at byde på en ejendom, kan sælger invitere dem til at deltage i en lukket budrunde også kaldet licitation. Hvis sælger vælger budrunden, er der faste regler for, hvordan den skal foregå. Sælger bestemmer selv, om der skal forhandles med køberne hver for sig, eller om køberne skal inviteres til at deltage i en lukket budrunde – også kaldet licitation. En budrunde går kort fortalt ud på, at interesserede købere inviteres til at give et bindende bud på ensartede vilkår. Deres bud afleveres i en lukket kuvert inden for en tidsfrist. Køber bliver bedt om at underskrive en købsaftale, som udgør købstilbudet i budrunden. Budet er bindende, se dog nedenfor under fortrydelsesret. Efter tidsfristens udløb vælger sælger sammen med sin ejendomsformidler, hvilket bud han vil acceptere. Det er naturligvis ofte – men ikke altid – det højeste. Generelt står det sælger frit for, hvilken køber han vil sælge til. Han behøver ikke sælge til højestbydende.

Ejendomsformidlere og budrunder?

Hvis en ejendomsmægler eller en advokat står for budrunden, skal denne blandt andet give alle tilbud fra interesserede købere videre til sælger. Ejendomsformidleren må ikke medvirke til at skabe en auktionsagtig stemning i en bolighandel, og dermed forsøge at drive prisen på boligen op. Hvis der er flere interesserede købere, må ejendomsformidleren f.eks. ikke ringe rundt til købsinteresserede, og fortælle hvad andre købere har budt. Det er heller ikke tilladt at sætte prisen gradvist ned efter en forud fastlagt plan, indtil en køber accepterer prisen. Ejendomsformidleren skal: §  Oplyse om reglerne for salg ved budrunder §  lade sælger godkende udbudsmaterialet §  stille det samme udbudsmateriale til rådighed for alle, som ønsker at byde §  holde alle bud hemmelige til tidsfristen er udløbet. Ejendomsformidleren må heller ikke selv se dem. §  videreformidle alle bud til sælger Sælger har ret til at overvære åbningen af bud, når tidsfristen er udløbet.

Budrunden set med købers øjne

Som køber vil det sjældent være en fordel at deltage i en budrunde, blandt andet fordi der ikke er en reel mulighed for at forhandle. Køber er dårligere stillet, fordi han ikke kan lægge pres på sælger – f.eks. ved at påpege mangler ved boligen. Desuden risikerer han udgifter til en advokat, selv om han ikke er sikker på at få boligen. Budrunden foregår normalt ud fra en købsaftale uden forbehold. I en normal handel har køber mulighed for at tage forskellige forbehold i købsaftalen, inden han skriver den under – bl.a. advokatforbehold. Men den mulighed har man normalt ikke i en budrunde. En rådgiver (en advokat, ejendomsformidler eller en købermægler) kan vejlede i, hvordan man skal håndtere en budrunde, og hvilke faldgruber man skal være opmærksom på.

Budrunden set med sælgers øjne

Sælger bør i det hele taget overveje, om en budrunde er den rette måde at sælge en bolig på. Prisen bliver ikke nødvendigvis højere i en budrunde – den kan også blive lavere. Falder valget på en budrunde, er sælger dog ikke forpligtet til at acceptere nogen af tilbuddene. Sælger bør ikke selv kaste sig ud i at lave en budrunde. For det første kan en budrunde være svær at styre, og for det andet kan potentielle købere blive skræmt af, at budrunden ikke håndteres af en professionel fagmand. Hvis en ejendomsformidler gennemfører en budrunde, skal han leve op til god ejendomsmæglerskik. Hvis ejendomsmægleren er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal han leve op til De Forbrugeretiske Regler for Ejendomsmæglere.

Tilbudsblanketten

I praksis indleverer budgiver sit bud på en tilbudsblanket, som sælger eller sælgers ejendomsformidler udarbejder og udleverer. Bud er bindende, men kan bortfalde eller trækkes tilbage før fristens udløb Man byder med den kontantpris, man vil give for ejendommen og bud er bindende. Men hvis der efter tidsfristens udløb kun er indkommet ét bud, bortfalder budrunden og budgiver hænger ikke på sit bud. Hvis sælger ikke har accepteret et bud, kan budgiver uden videre trække det tilbage. Budgiver har også mulighed for at trække et bud tilbage og fremsætte et andet, blot det sker inden for tilbudsfristen. Budgiver bærer den fulde økonomiske risiko for at kunne opfylde handlen på budvilkårene. Derfor bør budgiver gennemgå boligen sammen med en bygningssagkyndig, søge økonomisk rådgivning og evt. indhente en forhåndsgodkendelse til et lån, inden han afgiver et bud. Sælger skal sørge for, at budperioden er lang nok til, at der er tid nok til at gennemgå boligen og søge økonomisk rådgivning. Sælger er ikke forpligtet til at sælge til højestbydende, men kan frit acceptere et bud eller forkaste det.

Fortrydelsesret

Budgiver har i øvrigt fortrydelsesret på samme vilkår, som hvis en køber i øvrigt fortryder et boligkøb uden budrunde. Hvis køber har underskrevet en købsaftale, kan han fortryde sit køb inden for 6 hverdage, efter aftalen er indgået. Dvs. fra det tidspunkt, hvor både køber og sælger har skrevet under på købsaftalen. Det skal ske skriftligt og det koster køber 1 % af den pris, han har budt på boligen. Budbekendtgørelsen Budbekendtgørelsen handler om spillereglerne for ejendomshandel i licitation. Loven handler om, hvordan man skal bære sig ad, når man vil sælge sin ejendom i en budrunde. Loven opstiller de spilleregler og krav, som sælgers ejendomsformidler skal følge. Loven beskriver også, hvilke informationer, der skal være til rådighed i forbindelse med budrunden, og hvordan ejendomsformidleren skal håndtere de indkomne bud. Lovbekendtgørelse nr. 321 af 29/03/2007 om salg af fast ejendom ved budrunde (Budbekendtgørelse) Læs bekendtgørelsen På retsinformation.dk kan De se hele budbekendtgørelsen. §  Bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde (Budbekendtgørelsen) Læs mere på Boligejer.dk og læs de nye regler her.
Læs mere her om licitation og udbud. Kilde: Boligejer.dk

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot