INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Boligpriser

– Prisfastsættelse af boligen ved køb og salg

Inden De træffer endelig beslutning om at sælge, bør De rette henvendelse til en ejendomsformidler, som kan beregne, hvad De kan få ud af at sælge under hensyntagen til den nuværende gæld i ejendommen m.v. Ejendomsformidleren foretager en salgsvurdering og prisfastsættelse af Deres bolig samt en beregning af, hvor stort provenu der vil være, dvs. hvor meget der efter salget bliver tilbage til Dem selv.

Hvad koster naboejendommene?

Såfremt De ønsker at danne Dem et billede af en bestemt ejendoms sandsynlige handelspris og salgstid, kan De  få konkret information i henhold til E-nettets oplysninger om Ejendomspriserpå ejendomme indenfor en nærmere fastlagt adresse og radius. Med oplysninger om tidligere handler i nabolaget kan De således med langt mere vægt argumentere for Deres købstilbud (som køber) eller Deres salgspris (som sælger).

Let og overskueligt

Boligejer.dk Salgspriser for huse, lejligheder og sommerhuse På kortet på Boligejer.dk kan De se de gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder, huse eller sommerhuse i et specifikt område. De kan endvidere på Boliga.dk vælg et område og zoome ind og ud, for at se priser på kommune-niveau eller på de mindre lokalområder. På den måde kan De få overblik over, hvilke områder der er dyre og hvilke, der er billige. De kan sammenligne salgsprisen for tre forskellige områder, og se hvordan prisen for boliger har udviklet sig over de sidste tre år.

Beregning af priserne

Priserne beregnes som den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter bolig. Det betyder, at der ikke tages højde for, at der er forskelle på boligens alder og vedligeholdelsesstand, beliggenhed, eller grundens størrelse. Disse forhold skal De selv tage højde for.

Data

Priserne stammer fra det Fælleskommunale Ejendomsstamregister ESR, som vedligeholdes af kommunerne. Oplysningerne føres tidligst ind i registeret efter tinglysning af skødet. Kilde: Boligejer.dk

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot