INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Andelsboligtyper

Typer af andelsboligforeninger

Når en andelsboligforening bliver etableret, kan det ske i både nybyggeri og i eksisterende ejendomme. Herudover kan der skelnes mellem, hvorvidt andelsboligerne modtager offentlig støtte eller ej.

Forskellige andelsboliger

Der findes grundlæggende disse to typer andelsboliger:
  • Nyopførte andelsboliger
  • Andelsboliger, der er stiftet i en eksisterende ejendom
Nyopførte andelsboliger kan enten etableres som egentligt nybyggeri eller ved køb og efterfølgende ombygning af en ejendom, der ikke tidligere har været anvendt til beboelse.
En andelsboligforening kan også etableres i en eksisterende ejendom, der omdannes til en andelsboligforening. Disse andelsboligforeninger stiftes normalt i udlejningsejendomme. Her er det typisk de hidtidige lejere, der danner andelsboligforeningen.
Der er samtidig forskellige måder at finansiere andelsboliger på. Blandt andet er der mulighed for at opnå offentligt engangstilskud og garanti til ny opførte andelsboliger.
Ny opførte andelsboliger Andelsboliger i eksisterende ejendom
Ingen offentlig støtte   Ny opførte andelsboliger uden offentlig støtte, dog evt. med kommunal garanti   Andelsboliger uden offentlig støtte, dog evt. med kommunal garanti
Offentlig støtte   Ny opførte andelsboliger med offentligt engangstilskud og kommunal garanti
    udlejningsejendom
Læs mere på Andelsportal.dk

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot