INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Finansiering af andelsbolig

Bemærk, at Boligassistancen ikke yder rådgivning ved handle med andelsboliger.

Sammenligningsoversigter over andelsboliglån

I kraft af den nye lovgivning – læs mere her – er det nu muligt at optage lån, herunder realkreditlån, med pantesikkerhed i andelen i foreningens formue. Samtidig hermed bliver det muligt at foretage arrest og udlæg i en andel, som også kan sælges på tvangsauktion (tvangssalg efter fogedrettens beslutning). Pant og udlæg m.v. skal tinglyses i andelsbogen ved Retten i Århus. Vedtægtsbestemmelser om, at en andel ikke kan belånes og er beskyttet imod retsforfølgning (arrest, udlæg og tvangsauktion) vil ikke længere være gyldige efter lovens ikrafttræden. Læs i detaljer om andelsboliger her.

Optagelse af andelsboliglån

De kan, via bankernes og realkreditforeningernes hjemmesider, indhente oversigter over, hvad det koster for Dem at optage et andelsboliglån. Oversigten indeholder data for så vidt angår optagelse af andelsboliglån på f.eks. henholdsvis:
  • kr. 200.000 med 15 års løbetid
  • kr. 500.000 med 20 års løbetid
  • kr. 500.000 med 30 års løbetid

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot