INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Værditabsordningen – hjælp til oprydning af forurenet grund

Værditabsordningen administreres af regionerne. Administrationen af ordningen blev flyttet fra Miljøstyrelsen til amterne i 1996 og fra amterne til regionerne den 1. januar 2007. Det er Jordforureningslovens kapitel 4, der fastsætter regler for ordningen.

Gennem de seneste år er der opstået en venteliste på oprydning, da værditabsordningens bevillinger ikke har været tilstrækkelige til at finansiere oprydningerne af de tilmeldte ejendomme inden for en rimelig tidshorisont.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette kan betyde at boligejere kan risikere at vente lang tid på en oprydning. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, mod at yde en egenbetaling på op til 40.000 kr., kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom inden for de årlige finanslovsbevillinger. Det er regionerne, der foretager en vurdering af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen og af behovet for og omfanget af en eventuel oprensning.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot