INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Fejl og mangler

– Typiske fejl og mangler

Et meget stort antal huse og lejligheder indeholder deciderede fejl og mangler i forbindelse med bl.a.:
 • El-installationer, som ikke er udført af en autoriseret elektriker. Specielt i kældre, hvor man typisk med løse ledninger, der hænger ned fra loftet eller bløde, moderne ledninger, der er ført inde i gamle rør
 • VVS-installationer , som ikke er udført af en autoriseret VVS folk
 • ulovlige carporte og udestuer
 • ikke-godkendte kloakker og omfangsdræn
 • fejlagtig ventilation og udluftning. Typisk på loftet og i kælderen.

Gør-det-selv problemerne

 • Gør-det-selv-folk får typisk problemer med en række ting hvor der skal benyttes en autoriseret fagmand. I andre tilfælde kan gør-det-selv-manden i princippet godt gøre tingene selv, men magter det ikke fagligt til fulde. De typiske problemer:
 • Reparationsarbejder på udvendigt murværk
 • Reparation af tagbelægning
 • Betonreparation og pudsning af husets sokkel
 • Bemaling af udvendigt
 • Opsætning af vægfliser i køkken og bad
 • lægning af gulvklinker og reparation af knækkede klinker
 • isoleringsarbejder- udlægning af rockwool på loftet og hulmursisolering.
 • opsætning af diverse loftsbeklædninger

Simpel kontrol mod skader

Der gives mange gode råd med hensyn til, hvad man selv kan gøre for at undgå, at skjulte fejl ender som større skader. En enkel men sikker metode er, at man en gang om ugen eller måneden aflæser vandsøjlemåleren på fyret, aflæser vandforbrug og gasforbrug. Herefter sammenlignes resultaterne med samme uge sidste år. Dette giver en ret god indikation af, om der er læk eller udsivning et eller andet sted. På taget bør man også med mellemrum kontrollere zinkinddækningerne for gennemtæring, tagpap og samlinger på altaner og balkoner.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot