INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Om Energimærkning

For udførlig vejledning om energimærkning af ejendomme m.v. anbefales Boligejer.dk med siten Energimærkning af Boliger.  Når et hus skal sælges, skal det have en gyldig energimærkning. Energimærkningen er et dokument, der fortæller, hvordan husets energimæssige tilstand er, og hvordan den kan blive bedre, f.eks. ved udskiftning af vinduer, isolering på loftet eller udskiftning af et gammelt varmeanlæg. Energimærkningen giver boligkøbere og lejere et billede af, hvad det koster at opvarme boligen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale. Boliger energimærkes på en skala fra A til G, som vi også kender det fra eks. køleskabe. A betyder, at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug. Energimærkningen har to formål: 1.     Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes. 2.     Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. Lovpligtig energimærkning Det er lovpligtigt at energimærke bygninger (bortset fra fritidshuse) ved salg eller udlejning. En energimærkning er gyldig i 10 år. Hvis huset sælges flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes igen. Mærkningen skal udføres af et certificeret energikonsulentfirma. Energimærkningsrapportens indhold Mærkningen omfatter en gennemgang af huset samt udarbejdelse af en energimærkningsrapport, der udleveres til ejeren.
  • Et standardiseret energimærke samt en dokumenteret opgørelse over husets energimæssige tilstand. I vurderingen indgår energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning, ligesom vandforbrug også kan indgå.
  • En energiplan, der er en dokumenteret liste med forslag til energibesparende tiltag og råd om, hvordan energiforbruget kan sænkes. Energiplanen kan også indeholde forslag til vandbesparende tiltag.
  • Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot