INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Licitation og udbud

En licitation, ofte benævnt ”budrunde” kan indenfor ejendomshandel sidestilles med en ”Opfordring til at afgive skriftligt og bindende tilbud på en udbudtejendom”. Ikke to ejendomme er ens men visse ejendomme adskiller sig væsentligt fra andre i form af f.eks. en speciel beliggenhed, luksuriøs og anderledes indretning eller en spændende arkitektur, som medfører, at ejendommen henvender sig fortrinsvis til liebhavere, der er rede til at betale for disse særlige egenskaber. I sådanne tilfælde vælger ejendomsmæglerne ofte at råde sælger til at markedsføre og sælge ejendommen under andre præmisser end vanligt. Der vil således her kunne være tale om at udbyde ejendommen til højestbydende ved licitation. Det skal dog understreges, at det absolut ikke kun er forbeholdt liebhaverejendomme at blive udbudt i licitation, det kan i realiteten ske ved salget af alle slags ejendomme, hvor der melder sig mere end én køber.

Huskøberne er oftest frustrerede over licitations metoden

I Danmark handles årligt knap 2.000 boligejendomme ved de såkaldte licitationer (budrunder), som ofte virker frustrationer hos de købere, der går glip af den ønskebolig, de uheldigvis byder for lavt på. Det kan for de fleste boligkøbere virke paradoksalt, at de tilbyder at købe en bestemt ejendom til den i udbudsmaterialet udbudte og fastsatte pris, hvorefter ejendomsmæglerne anmoder om et højere bud end det ”varen” er offentligt prisfastsat til. Det skal i den forbindelse bringes i erindring, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant og at mæglerens honorar automatisk øges ved en højere salgspris. Ejendomsmægleren har ejendommen  i kommission og er ifølge loven forpligtet til at assistere sælger i at sælge denne til den højst mulige pris. Ud fra de anvendte handelskotumer og gældende regelsæt, skal man som boligkøber notere sig, at den udbudte og annoncerede pris ikke uden videre kan tolkes som værende boligens endelige pris, men blot et forslag til en pris og en opfordring til potentielle købere til at byde. Når flere interesserede købere således har meldt sig, er det ejendomsmæglerens pligt at orientere sælger herom, hvorefter denne kan vælge (og ofte af mægleren opfordres hertil) at sætte sin ejendom i licitation. Dette er således udelukkende sælgers valg, men i sagens natur er ejendomsmæglerne ikke uvillige til at støtte og opfordre til en udbudsrunde, som medfører en højere indtægt for mægleren. Man må derfor konkludere, at selv om man som køber har underskrevet en købsaftale, så er denne ikke bindende for sælger, førend dennes accept/underskrift foreligger, hvorfor der fortsat kan melde sig købere, som byder en højere pris end Dem. Klagenævnet for Ejendomsformidling modtager jævnligt henvendelser fra boligkøbere, der føler sig snydt af licitationsformen, men indtil dato er kun ganske få sager rejst herom i klagenævnet.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot