INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Fejl og mangler ved overtagelsen

–          Er der noget galt med Deres nye bolig
Sælgers ansvar er oftest ret begrænset, så det bedste er at forebygge, at De overhovedet kommer i den situation ved købet af ny bolig. Men skulle De opdage fejl og mangler ved Deres nye bolig, efter at handlen er afsluttet, afhænger det af situationen,  hvad De kan og bør gøre. Generelt set anbefales det imidlertid at agere på nedenstående vis.

Anbefaling

  • Beslut først, om De vil gøre sælger ansvarlig eller ej – inden De begynder at reparere.
  • Få et overblik over tingene. Kontakt eventuelt en fagmand og få fagmanden til at nedskrive en forklaring af og oversigt over, hvad der er galt.
  • Kontakt sælger og meddel, at der er noget galt, før De kontakter en advokat. Sælger vil ofte gerne være med til at løse problemerne.
  • Undersøg om De har mulighed for at holde købesummen tilbage. Det kan De normalt kun, hvis der ved berigtigelsen af handelen er  taget særligt forbehold om det i købsaftalen.
  • Kontakt en Advokat, som har erfaring med og forstand på denne type sager, der typisk skal gå meget stærkt, og som derfor skal kunne træde til hurtigt.
  • Undersøg eventuelt om De kan få fri proces. Det afhænger blandt andet af Deres husstands indkomstforhold.
  • Undersøg om Deres forsikring har retshjælpsdækning. Som regel vil forsikringsselskabet dække advokatomkostninger, sådan at De kun selv skal betale en selvrisiko, dog mindst 10% af omkostningerne.
  • Læg en slagplan sammen med Advokaten. Få et overblik over, hvad De har mulighed for og forsøg sammen med Advokaten at finde en løsning, inden sagen går til domstolene. Ender den først der, kan den let blive langvarig og opslidende.

Sælger har begrænset ansvar

Der findes ingen skrevne love eller regler om mangler på fast ejendom. Reglerne følger af retspraksis, det vil sige de afgørelser, dommerne har truffet i konkrete retssager. I mange  tilfælde er sælgers ansvar begrænset, og derfor kan det, hvis De finder ud af, at der er noget galt, blive nødvendigt at kontakte både sælger, den bygningssagkyndige, der har lavet tilstandsrapporten og det forsikringsselskab, der har tegnet Deres ejerskifteforsikring.

Erstatning eller afslag

Juridisk skelner man mellem erstatning og afslag i prisen. Erstatning kommer sjældent på tale. Kun hvis sælger har givet garantier eller har tilbageholdt oplysninger af betydning, eller hvis sælger selv har opført de bygningsdele, der er mangelfulde. Ud af de domme, der er afsagt i sådanne sager, ses det at der er et skærpet ansvar ved el-mangler. Forholdsmæssigt afslag gives kun ved alvorlige mangler, typisk mangler der koster mere end 8-10% af den kontante købspris. I sådanne tilfælde gives der afslag uden hensyn til, om sælgers kendte til manglen eller ej.

Undgå situationen

Advokaten eller Køberrådgiveren kan ved Deres boligkøb vejlede Dem om, hvordan De undgår at havne i en sag om mangler ved Deres nye bolig. Det er en sikkerhed for Dem og Deres familie, men også for sælger, som jo indretter sin økonomi i tillid til, at der er handlet af, når købsaftalen er skrevet under.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot