INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Gaver og familieoverdragelse

– Gave ved salg af f.eks. forældrekøbt ejendom

Sælg den forældrekøbte ejendom til Deres barn

Vejledningen handler om de mest almindelige regler om skat ved gaverm navnlig,hvornår en gave er skatte- og afgiftsfri.

Gaver

Der skal normalt hverken betales skat eller afgift af gaver, herunder arveforskud, mellem nært beslægtede. Ved store gaver og arveforskud skal der dog betales en særlig gaveafgift. Det gælder, når årets gaver mellem samme giver og modtager kommer over et grundbeløb. Denne vejledning beskriver nogle almindelige gavesituationer – samt hvornår en gave er skatte- og afgiftsfri. Det beskrives også, hvilke personer der anses for nært beslægtet. Reglerne for gaveafgift findes i boafgiftsloven. Har De spørgsmål, kan De kontakte et skattecenter, hvor De altid kan få mere konkret information.

Hvad er en gave?

Der er tale om en gave, når du giver eller modtager noget af værdi, og der ikke skal betales fuldt ud for det, hverken med penge, arbejde eller andet.

Gaver kan f.eks. være:

 • Penge, gavekort og lignende. Værdien svarer til det, der overføres.
 • Ting Her svarer værdien normalt til, hvad tingen ville koste at anskaffe i fri handel.Kost og logi Kortere gæste- og ferieophold hos familie og venner beskattes aldrig. For nært beslægtede gælder det også ved lange ophold i giverens hjem.
 • Lav husleje Hvis en ejendom udlejes til familie, venner eller bekendte til en lavere husleje end markedslejen, er der normalt tale om en gave til lejeren. Gavens værdi er forskellen mellem huslejen og markedslejen. Da lejeindtægter er skattepligtige, skal gavegiver (udlejer) medregne hele den leje, der normalt skulle betales, i sin indkomst. Udlejning til forældre, stedforældre, svigerforældre eller bedsteforældre beskattes dog under visse betingelser lempeligere hos gavegiver.
 • Eftergivelse af gæld Ved eftergivelse af gæld kan der være tale om en gave, hvis det ville have været muligt at inddrive gælden. Værdien svarer til kursværdien, dvs. det, som andre ville betale for fordringen. Eftergivelse af studiegæld efter de derom gældende regler er dog skattefri.
 • Værdipapirer Hvis forældre (inkl. adoptivforældre, plejeforældre og stedforældre) giver barnet en gave i form af fx værdipapirer, der giver et afkast, skal afkastet beskattes hos giveren. Dette gælder dog kun, hvis giveren er fuldt skattepligtig til Danmark på afkasttidspunktet. Hvis giveren ikke er fuldt skattepligtig til landet på afkasttidspunktet, beskattes afkastet hos barnet.Hvis barnet (modtageren) er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, vil beskatningen altid ske hos barnet (modtageren).
 • Lejlighedsgaver Almindelige gaver i forbindelse med fødselsdag, jul, barnedåb, konfirmation o.lign. er skattefrie.
 • Gaver fra arbejdsgiveren En tingsgave i forbindelse med jul eller nytår beskattes normalt ikke, hvis den har en markedsværdi på højst 500 kr. Kontante beløb og gavekort beskattes altid uanset værdien. Andre lejlighedsgaver fra en arbejdsgiver beskattes ikke, hvis værdien holder sig på få hundrede kroner.Gaver i anledning af eget eller arbejdsgiverens jubilæum og/eller en fratrædelsesgodtgørelse beskattes kun med den del, der samlet overstiger 8.000 kr. (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag).Samlet gælder, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing af hele beløbet, dog ikke af tingsgaver.
 • Indsamlede gaver En gave, der stammer fra indsamlede bidrag og alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester, er skattefri for modtageren. Det samme gælder for indsamlede midler, der gives til alvorligt syge/tilskadekomne, personer ramt af ulykke eller katastrofe eller efterladte efter disse.
 • Findeløn Findeløn er skattefri, når den udbetales i henhold til lov om hittegods m.v.
 • Dusører Dusører er skattefrie, når de gives for at redde mennesker eller for medvirken til at opklare forbrydelser, forudsat at det ikke sker som led i den pågældendes erhverv.

Gaveafgift og beløbsgrænser

Gaver mellem ikke nært beslægtede skal som udgangspunkt betragtes som personlig indkomst, og skal derfor beskattes. Gavemodtager skal påføre gaveværdien på sin selvangivelse. Det gælder dog ikke for lejlighedsgaver som fx fødselsdags- og bryllupsgaver af mindre værdi. Nært beslægtede Ægtefæller og registrerede partnere kan frit give hinanden gaver. Her er ingen gaveafgift og ingen beløbsgrænser. De kan i 2016 desuden give op til 61.500 kr. afgiftsfrit til:
 • børn og stedbørn
 • børnebørn, oldebørn og tipoldebørn (også stedbørns børn, børnebørn og oldebørn)
 • afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle
 • forældre og stedforældre
 • bedsteforældre.
Ægtefæller kan hver give disse beløb til samme modtager. En far og mor kan altså tilsammen give deres barn en gave på 113.600 kr. uden, at der skal betales afgift. De kan også give op til 61.500 kr. afgiftsfrit til:
 • Personer (fx din ugifte samlever eller søskende), som du har haft fælles bopæl med i de sidste 2 år, før gaven blev givet.
 • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i mindst 2 sammenhængende år, men som du ikke længere bor sammen med, fordi du eller den anden bor på en institution, fx på et plejehjem eller i en ældrebolig.
 • Plejebørn, som har haft bopæl hos dig i mindst 5 sammenhængende år. Det er dog en betingelse, at opholdet begyndte, inden plejebarnet var fyldt 15 år, og at højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig sammen med plejebarnet.
Kilde: Told og Skat 

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot