INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ansvarsfraskrivelse ved en bolighandel

Ansvarsfraskrivelse

Retspraksis anerkender som hovedregel ikke generel ansvarsfraskrivelse. Det er imidlertid almindeligt brugt i slutsedler/købsaftaler og skøder, at ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber. Hvis en ansvarsfraskrivelse skal have retsvirkning, skal den være konkretiseret, og sælger skal være i god tro! Der forudsættes også, at klausulen er forhandlet og specielt fremhævet for køber i forhandlingerne. Vedrørende konkurs- og dødsboer anerkendes en ansvarsfraskrivelse i retspraksis. Hvis en kreditforening har købt en ejendom som ufyldestgjort panthaver, er det sædvanligt, at de videresælger en ejendom lidt billigere end markedsprisen og så med en konkretiseret ansvarsfraskrivelsesklausul. Det er en almindelig regel, at en køber afskæres fra at gøre mangelbeføjelser gældende vedrørende mangler, han burde have opdaget ved en almindelig undersøgelse før købet. Kan man som almindelig køber ikke opdage eller få mistanke om en mangel ved en overfladisk undersøgelse, mister køberen ikke sine mangelbeføjelser. Der er ikke på ejendomsområdet nogen pligt til at undersøge ejendommen før købet. Men man må ikke spekulere i dette vedrørende faktiske forhold, man kan derfor ikke, hvis man undlader at besigtige ejendommen påberåbe sig forhold, som kunne eller burde være opdaget ved en besigtigelse. Læs mere her om fortrydelsesretten. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot