INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 Køb og salg af bolig på samme tid

– Når De vil købe men skal sælge først eller samtidigt

Mange boligkøbere står ofte i den situation, at de skal have solgt lejlighed eller hus først. Her bør De være agtpågivende, da mange ejendomsmæglere desværre har for vane at love huset solgt indenfor en urealistisk tidshorisont, hvilket kan koste Dem dyrt, såfremt dette ikke holder stik. Når De skal håndtere både køb og salg af bolig på samme tid, er det ensbetydende med, at De skal have overblik over mange ting på en gang.

Det sikre

Det er naturligvis mest sikkert at sælge boligen, før man køber en ny, da man ellers kan risikere at sidde med to huslejer på samme tid. Samtidig gælder det også om at koordinere salget og købet, så overtagelsesdatoerne falder så tæt på hinanden som muligt, så De ikke enten er hjemløs i periode eller sidder med to huslejer.

Økonomien

Der vil ofte være udgifter til købet, som kommer før indtægterne fra salget. Deres rådgiver (bank, køberrådgiver, advokat eller ejendomsmægler) kan beregne et budget for boligskiftet og vejlede Dem om eventuel finansiering i perioden mellem salg og køb (kaldet mellemfinansiering). Samtidig med at De begynder sondere boligmarkedet, bør De ligeledes sætte Dem ind i de økonomiske konsekvenser, som køb og salg af en bolig medfører. Dette indbefatter udregning af rådighedsbeløb De har til at købe den nye bolig for. Læs mere her.

Beslutning om køb

Måske har De allerede fundet Deres nye bolig eller er først lige startet med boligsøgningen. Under alle omstændigheder kan det anbefales, at De og Deres familie på forhånd beslutter, hvilke krav De stiller til Deres nye bolig. Læs mere her om perioden før køb og her når boligen er fundet.

Når De vil sælge

Det er vigtigt at undersøge, hvad De kan få for boligen, inden De beslutter Dem for at sælge. Hvad De så kan få ud af salget, det såkaldte nettoprovenu, afhænger ikke kun af, hvad Deres bolig kan sælges for, men ligeledes af, hvor meget De skylder i Deres bolig. Beregningen af Deres nettoprovenu ved et salg er særdeles vigtigt, navnlig hvis De skal bruge dette til at købe ny bolig for. Læs mere her.

Hvad De selv kan gøre?

Først og fremmest bør De få en ejendomsmægler til at foretage en uforpligtende vurdering af, hvad lejligheden/huset er værd, samt give Dem en pris på mæglersalæret. Læs mere her. Nogle hussælgere forsøger herefter at sælge selv, hvilket kan være en vanskelig opgave, da mange huskøbere stadig har en forestilling om, at det hele går mere rigtigt til, når en ejendomsmægler medvirker ( hvilket dog ofte langt fra er tilfældet). Læs mere her. De skal også være opmærksom på, at det kan være kostbart at annoncere selv. Det er imidlertid absolut muligt at sælge selv – se SælgSelv konceptet. Hvis De vælger den nemmeste, hurtigste men også dyreste løsning ved salg gennem en ejendomsmægler, har De imidlertid mulighed for at spare rigtig mange penge ved at kontakte en række forskellige ejendomsmæglere og få oplyst salærsatser m.v. Læs mere her. Beslutning om salg De kan i den forbindelse benytte vurderingsprisen på ejendommen fra den uforpligtende første ejendomsmæglervurdering som udgangspunkt for de enkelte mægleres salær. Nogle mæglere vil evt. i første omgang være afvisende og meddele, at de først kan give en salgspris, når de har set boligen. De kan i disse tilfælde fortælle, at De har fået vurderet boligen af en deres kolleger, og angive hvad dennes salær beløber sig til. De fleste vil nu oplyse deres faste priser, mens andre måske ligefrem er til at handle med. Det typiske er dog et fast salær plus en procentdel af ejendomsvurderingen, plus markedsføring plus moms af det hele (dog ikke moms af udlæg til attester og lignende). Læs mere her. Læs mere her om udgifter ved salg.

Læs mere om:

Samtidigt køb af ny bolig

De fleste, som sælger en bolig, står samtidigt overfor et nyt boligkøb. Ejendomsmægleren eller Deres køberrådgiver kan i den forbindelse udarbejde et rådighedsbudget for Dem. Det vil sige et budget, som viser, hvad der er tilbage, når de faste udgifter og privatforbruget er trukket fra. Af rådighedsbudgettet vil det fremgå, hvor meget De har råd til at sidde for i den nye bolig. Læs mere her om boligkøbets økonomi og om privatbudget og rådighedsbeløb her.

Boligmarkedets aktører

Når De overvejer at købe ny bolig i en anden by, kan De med fordel anvende en mæglerkæde, der dækker nationalt. Mægleren, der sælger Deres bolig, kan således assistere Dem med at finde Deres nye bolig gennem mæglerkollegerne i det nye lokalområde. Læs mere her om selve boligkøbets aktører.

Nyttig information ved boligkøb:

BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot