INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Forbrugerbeskyttelse ved køb eller salg af bolig

– Forbrugerens stilling ved køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom vil ofte være en forbrugers væsentligste økonomiske disposition og er derfor af stor betydning for den enkelte. Dette gælder, hvad enten det ses fra sælgers eller fra købers side. Se yderligere her om Fortrydelsesretten. Sælger vil have en interesse i ikke at blive mødt med mangelindsigelser. Køberønsker i sagens natur en ejendom, der svarer til købers forventninger og ikke er behæftet med værdiforringende mangler. Retstilstanden ved køb og salg af fast ejendom m.h.t. mangler og følgerne heraf har tidligere udelukkende været baseret på retspraksis, sædvane og forholdets natur. Købeloven, der gælder for køb af løsøre m.v. finder ikke anvendelse på køb af fast ejendom, hvilket er udtrykt i købelovens paragraf 1a. I det omfang købelovens regler er en kodificering af almindelige formueretlige regler kan købelovens regler dog finde anvendelse. I det følgende omtales de væsentligste elementer i forbindelse med Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, der ændrer retstilstanden på området for køb og salg af fast ejendom, men i det omfang denne lov ikke finder anvendelse, vil den i retspraksis udviklede retstilstand være afgørende. Omtalen af retstilstanden efter loven vil dreje sig om lovens kapitel 1 og 2. Kapitel 3 omhandler fortrydelsesret ved aftaler om køb eller opførelse af hele bygninger, men dette vil ikke blive behandlet i nærværende. Se her for seneste opdatering.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.     Se her for seneste opdatering.

Om loven

Ved handel med huse, sommerhuse og villalejligheder benytter de fleste sælgere sig af Huseftersynsordningen, da den indebærer store fordele for både køber og sælger; Køber får en uvildig bygningssagkyndigs og en elinstallatørs gennemgang af boligen i form af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Desuden får køber mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, mens sælger med ordningen kan fraskrive sig ansvaret for skjulte bygningsfejl og mangler. Det er en betingelse for at anvende Huseftersynsordningen, at der før købsaftalen underskrift foreligger en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport samt en orientering om ansvarsfraskrivelsens retsvirkninger. Det er endvidere en betingelse, at sælger giver køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt et tilsagn om at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikrings præmie. Såfremt en ejendomshandel gennemføres uden brug af Huseftersynsordningen, hæfter du som sælger for fejl og mangler ved ejendommen i op til 10 år efter købsaftalens indgåelse.

Fortrydelsesret

Som køber kan du træde tilbage fra købsaftalen, hvis du benytter dig af din fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber i 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Det er vigtigt, at du som køber er opmærksom på, at fortrydelsen skal ske skriftligt og at du skal betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger. For yderligere information – se her.
 

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot