INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Forsikring af boligen

– Forsikringer til Deres bolig

Der findes et stort antal forsikringer, der kan være med til at sikre Deres bolig og Deres indbo. De bør derfor finde den kombination, der passer til netop Deres behov. Såfremt der er lån i en bolig, skal den være brandforsikret, herudover er det helt op til Dem som ejer, om Deres bolig derudover skal forsikres. De bestemmer…. Som boligejer og boligkøber er det Dem selv som suverænt bestemmer hvorledes og i hvilket forsikringsselskab De ønsker at forsikre Deres ejendom De skal således ikke i en boligkøbs situation lade Dem presse af ejendomsmægleren til at tegne de af mægleren tilbudte forsikringer. Mæglerne er ikke uvildige i den sammenhæng, idet de modtager provision for “solgte” forsikringer, kreditforeningslån m.v.

Krav til forsikring ved boligkøb

Salgsopstillingen skal anføre, hvilke forsikringsforhold sælger har i ejendommen i salgsøjeblikket og prisen herfor. Prisen på husforsikringen kan dog variere ganske betydeligt, alt efter hvilket forsikringsselskab man ønsker at benytte og, hvad forsikringen skal omfatte. Endvidere vil der altid være en økonomisk gevinst ved at samle alle familiens forsikringer i samme selskab. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der kan være tilfælde, navnlig ældre huse, hvor det ikke er muligt at opnå forsikringsdækning på visse områder, hvilket senere kan betyde store omkostninger for køber. Som hovedregel anbefales det,  at forsikringsdække huset i så høj grad som muligt og med så lav en selvrisiko som muligt. Ved udarbejdelse af en el-rapport og tilstandsrapport, skal sælger ud fra de nuværende regler tilbyde køber en ejerskifteforsikring, hvoraf sælger skal dække halvdelen af udgifterne (typisk kr. 6-8.000  til hver). Dette betyder at sælger hermed fritages for det almindelig ansvar ved skjulte skader m.m. Sælger kan dog stadig drages til ansvar ved urigtige oplysninger, eller andre grove forseelser. Køber kan kun få skader dækket af denne forsikring, som påviseligt er opstået før overdragelsen af huset. Læs mere her om Ejendomsforsikring. Læs mere her om Ejerskifteforsikring. Læs mere her om Huseftersyn/tilstandsrapporter.

Forsikringstyper og priser

Prisen på forsikringer herunder boligforsikringer kan variere ganske betydeligt, alt efter hvilket forsikringsselskab man ønsker at benytte og, hvad forsikringen skal omfatte. Endvidere vil der sædvanligvis være en økonomisk gevinst ved at samle alle familiens forsikringer i samme selskab. De fleste forsikringsselskaber tilbyder følgende forsikringstyper til boligen:
  • Husforsikring Ligeledes benævnt villaforsikring eller ejendomsforsikring. En forsikring, hvor alle dækningsformerne er samlet i én forsikring. Læs mere her.
  • Familieforsikring En forsikring, der sikrer Deres indbo, og tager højde for langt de fleste uheldige situationer eller skader, som De og Deres familie kan komme ud for, herunder ansvarspådragende hændelser.
  • Hus- og Familieforsikring En kombinationsforsikring, der både dækker bolig og indbo og desuden har en indbygget rejseforsikring.
  • Ejerskifteforsikring med ekstra dækning Normal ejerskifteforsikring eller en udvidelse af den normale ejerskifteforsikring, der sikrer Dem mod ubehagelige overraskelser, når De køber hus. Læs mere her om ejerskifteforsikring.
  • Fritidshusforsikring Dækker fritidshuset eller sommerhuset, både når det er i brug, og når det står tomt.

Samlerabat

De fleste selskaber tilbyder Dem en pæn rabat, såfremt De samler alle Deres forsikringer i samme selskab, f. eks.
  • Husforsikring, Hjemforsikring, Fritidshusforsikring, Bilforsikring og Ulykkesforsikring.

Få gode råd

Hos Forsikringringsjuristen kan De finde gode uvildige råd om forsikring og policelæsning.

Beregn præmie og ansøg om forsikring

Via internettet kan De på de fleste forsikringsselskabers hjemmesider selvberegne præmien på de mest almindelige forsikringer og ligeledes tegne disse forsikringer online.

On-line forsikringsselskaber

De kan via Internettet finde genvej til forsikringsselskaber med mulighed for online-beregninger af forskellige forsikringer via internettet.

Ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for Forsikring er stiftet i 1975 af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra private forbrugere om forsikringsforhold. Se mere her.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot