INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Før købsaftalen underskrives

Før købsaftalen underskrives

Se mere her om Køberrådgivning og om Førstegangskøber!

Når De har besluttet Dem for boligkøbet skal De rådføre Dem med Deres rådgivere og beslutte, hvad der skal stå i købsaftalen. De bør forlange, at Deres rådgiver sikrer Dem, at der ikke mangler noget i købsaftalen, som kan hjælpe Dem. Det kan være svært at læse det, der står i købsaftalen, men hvert eneste ord og udtryk har en betydning, og det er endnu sværere at finde det, der ikke står. Inden De skriver under på købsaftalen, bør De om muligt undersøge, hvor længe netop denne bolig har været til salg, og hvorfor den er til salg? Er den velholdt? Er der overensstemmelse mellem den beskrivelse, som De kan se i annoncen eller salgsopstillingens beskrivelse og virkelighedens verden? Er der besvær med at få lov til at se boligen i fred og ro, og hvorfor mon? BoligAssistancen anbefaler, at De besøger boligen mere en gang, før De beslutter Dem endeligt for et køb. BoligAssistancen anbefaler endvidere ved køb af en villa eller et fritidshus, at De gennemgår huset sammen med Deres egen byggesagkyndige. Den tilstandsrapport, De eventuelt får udleveret af ejendomsmægleren sammen med en el-rapport, kan være af vekslende kvalitet, og sælger kan have undladt at give fyldestgørende oplysninger til den bygningssagkyndige. Den bygningssagkyndige rådgiver kan foretage en objektivt bygningsmæssig kontrol af ejendommen og dens installationer og sammenholde tilstandsrapporten med ejendommens reelle tilstand og den udbudte pris. Hvis De ikke har en kyndig vejleder i familien eller omgangskredsen, er der ofte annoncer i avisen, hvor pensionerede håndværkere beser ejendomme for kommende boligkøbere for et beskedent beløb. Såfremt der herefter er tvivl om, hvorvidt f.eks. vvs og el-installationer rent faktisk er i orden, kan det være nødvendigt få en VVS- eller en elinstallatør til at kontrollere disse forhold. Evt. bygningsmæssige problemer med ejendommen kan herefter tages med i prisforhandlingerne med sælger. De bør også gennemgå også det energimærke og den energiplan, som sælger er forpligtet til at lade udarbejde i henhold til loven, idet en dårlig energimæssig stand bør have indflydelse på salgsprisen. Endelig bør De under alle omstændigheder kun skrive under på købsaftalen, såfremt den indeholder en klausul om, at handlen skal godkendes ”i sin helhed” af Køberrådgiver eller Advokat. Læs her om rådgiverforbeholdet og her om købsaftalen. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot