INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Sundhedsattester

– Tillæg til Tilstandsrapporter og lign.

De fleste store danske ejendomsmæglerkæder sælger Sundhedsattester og andre former for tillægsrapporter til de officielle tilstandsrapporter i forbindelse med deres formidling af ejendomshandler.

Kritik af attesterne

Sundhedsattesterne er imidlertid genstand for en meget alvorlig kritik, bl.a. fra Forbrugerrådets side, hvilket har ansporet  Økonomi- og erhvervsministeriet til at anmode Følgegruppen for Huseftersyn om en udtalelse vedr.  sundhedsattester. Forbrugerrådet og Huseftersynssekretariatet, der administrerer ordningen med tilstandsrapporter, har endvidere direkte advaret boligkøbere mod at sammenblande Sundhedsattester og tilstandsrapporter.

Om Sundhedsattesten

Disse attester udarbejdes i dag af byggesagkyndige som et tillæg til den lovpligtige tilstandsrapport, og attesterne indeholder sædvanligvis en række yderligere informationer om de forbehold og skader, som er indeholdt i tilstandsrapporten. Sundhedsattesten angiver endvidere et estimat af omkostningerne til udbedring af tilstandsrapportens forbehold og skader. Forbrugerrådet, betragter imidlertid sundhedsattesterne som helt overflødige, og ifølgeForbrugerrådet bruger nogle af kæderne disse tillægsrapporter til at lave et skønmaleri, hvor husets sande tilstand ikke står helt så klart, som den gør i den officielle tilstandsrapport.

Retstilstanden

Disse Sundhedsattesters retstilstand er dog yderst usikker, og de skal derfor tages med et vist forbehold, idet attesterne i deres indhold og udformning ikke er juridisk bindende for ejendomsmæglerne, hvorved boligkøberne indgydes en falsk tryghed i forbindelse med et givent boligkøb. Ankenævnet for Huseftersyn har således i mere end 25 ankesager fastslået, at de byggesagkyndige ikke er erstatningsansvarlige for fejl de har begået i de udarbejdede Sundhedsattester.

Den forsikringsmæssige værdi

Det ofte anførte argument fra ejendomsmægler side, at attesterne har en retsmæssig bevisstilling ved en eventuel senere forsikringssag holder ikke stik. Såfremt man således ser på den juridiske side af sagen, har Sundhedsattesterne ingen sammenhæng med forsikringsdækningen. Tilbuddene på ejerskifte- og ejendomsforsikringerne er således ene og alene udfærdiget på grundlag af tilstandsrapporterne. Sundhedsattesten har dermed ingen forsikringsmæssig værdi for boligkøberen, idet det er et gennemgående træk, at forsikringsselskaberne ikke tillægger sundhedsattesterne nogen værdi i sager om ejerskifteforsikring.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot