INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Tilstandsrapport (Huseftersyn) generelt

Huseftersyn blev indført pr. 1. januar 1996 og omfatter principielt alle ejendomshandler efter dette tidspunkt under forudsætning af, at der er tale om ejendomme, der hovedsagligt anvendes til beboelse for sælger eller hovedsaglig er bestemt til beboelse for køber. Et huseftersyn er en professionnel vurdering af, om en bygning er i ringere stand end tilsvarende bygninger af samme alder. Eftersynet bestilles af sælger, og udføres af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Økonomi- og Erhvervsministeriet. En bygningssagkyndig gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige noterer sine observationer af skader og tegn på skader i en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten indeholder også oplysninger fra sælger om f.eks. tidligere ombygninger og udførte reparationer i boligen. Huseftersynet afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Desuden afdækkes tegn på skader eller andre fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der kan udvikles en egentlig skade. Gennemgangen af huset er visuel, hvilket vil sige, at den bygningssagkyndige vurderer bygningens tilstand ud fra det, han umiddelbart kan se (synlige bygningsdele). Den bygningssagkyndige kan bruge enkle tekniske hjælpemidler ved gennemgangen, men må ikke foretage destruktive indgreb i bygningen uden aftale med sælger. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke vil fremgå af tilstandsrapporten. Indhent en foreløbig beregning af prisen for en tilstandsrapport og energimærke for Deres ejendom.

Sælger og køber

Ved at præsentere køber for en el- og en tilstandsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring – inden køber underskriver købsaftalen – fritages sælger for sit normale 10-årige ansvar for skjulte skader. Det er en forudsætning for sælgers ansvarsfritagelse:
  • at el-rapporten er udarbejdet eller fornyet af El-installatøren mindre en 12 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten
  • at tilstandsrapporten er udarbejdet eller fornyet af den bygningssagkyndige mindre en 6 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten
  • at sælger tilbyder at finansiere halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring, og
  • at sælger sikrer sig, at køber er bekendt med ordningens retsvirkninger (bortfald af det 10-årige sælgeransvar).
Det bemærkes, at sælger dog fortsat kan hæfte for:
  • forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord)
  • ulovligheder
  • bevidst eller groft uagtsomt at have givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med eftersynet.

Sekretariat

“Sekretariatet for Huseftersyn” har administreret ordningen siden ordningens begyndelse januar 1996. . Loven Loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. danner grundlaget for Huseftersynsbekendtgørelsen. Klik her for at se Bekendtgørelsen.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot