INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ejendomsskrump

– Tab ved formindskede ejendomme

Som boligkøber skal De tage Dem i agt for udbudsmaterialets angivelse af, hvor stor den ejendom, De ønsker at erhverve, reelt er. Bemærk dog i den forbindelse, at sælger, under bødestraf, er pligtig til at ajourføre BBR med alle de aktuelle korrekte oplysninger om ejendommen. Der er således ofte fejlangivelser i udbudsmaterialet (salgsopstilling og BBR) for så vidt angår ejendommens størrelse, hvilket forøger Deres risiko for at købe en ejendom, som reelt kan være ikke ubetydeligt mindre end oplyst og antaget af Dem. Ved en senere revideret BBR meddelelse og offentlig vurdering kan De således, såfremt ejendommen viser sig at være reelt mindre end antaget og som købt, risikere at få et økonomisk tab ved et senere salg. Det har vist sig uhyre vanskeligt at drage handlens parter til ansvar i sådanne sager, hvorfor De kan konkluderes, at det er, hvad De har besigtiget, at De køber, uanset om dette ikke er i overensstemmelse med BBR meddelelsen. Såfremt De således i en købssituation er det mindste i tvivl om det i udbudsmaterialet oplyste om ejendommens størrelse, bør De foretage en fysisk kontrolopmåling.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot