INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

BBR-register fejl

-BBR fejl koster mange dyrt i boligskat

Mange danske boligejere betaler for meget (eller for lidt) i boligskat grundet det store antal fejl i BBR-registret og den enkelte ejendoms registrering. Det er BBR registrets oplysninger om den enkelte ejendom, som danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Men registret er fyldt med fejl. Derfor betaler mange danskere enten for meget eller for lidt i boligskatter og -afgifter. Såfremt De har konkrete spørgsmål til Deres BBR-meddelelse eller f.eks. ønsker at få rettet fejl heri, skal De rette henvendelse direkte til Teknisk Forvaltning i den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Ifølge Erhvervs- og boligstyrelsen rammer dette ikke blot ejendomsejere, som ikke har sørget for at få registreret ændringer til BBR registret men ligeledes de, som rettidigt og korrekt har anmeldt ændringer og fejl i registret. Bemærk, at enhver boligejer under bødestraf er pligtig at holde sin ejendom korrekt registeret i BBR registret!  Se nærmere her:  Hvorfor indberette til BBR? På trods af, at de fleste kommuner er bekendt med fejlene, gøres der intet aktivt og effektivt for at rette op på disse forhold, i hvilken forbindelse Erhvervs- og Boligstyrelsen nu griber ind.

Sanktioner

Fra efteråret 2004 iværksætter styrelsen sanktionsmuligheder overfor boligejere, som ikke har sørget for korrekt indberetning af deres ejendomsdata til BBR registret. Told & Skat benytter BBR-registret til at beregne en handlet boligs værdi. Hvis boligen står anført med færre kvadratmeter i BBR-registret, end den reelt er på, bliver den beregnede gennemsnitlige kvadratmeterpris for området for høj.

Fejl i registreringen af mange ejendomme

Ejendomsværdiskatten er i dag omfattet af et skattestop, men mange fejlagtige data og beregninger fra før skattestoppet ligger til grund for dagens ejendomsvurderinger. Da en større dansk kommune for nylig tjekkede 2.600 etageejendomme, var der fejl i oplysningerne for 2.000 af dem. En kontrol af 176 parcelhuse afslørede 583 fejl.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot