INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Berigtigelsen af handlen (skøde og tinglysning m.v.)

Når De har skrevet under på købsaftalen skal Deres køberrådgiver sikre Dem, at boligen nu også bliver Deres. De skal have tinglyst såkaldt Adkomst til ejendommen i form af et tinglyst digitalt skøde. Deres køberrådgiver skal i den forbindelse bl.a. udføre følgende tiltag:
 • Skødet skal udarbejdes i form af et digitalt prøvetinglysningssvar
 • Skødet skal signeres med NemId af handlens parter
 • Skøde skal anmeldes til digital tinglysning
 • Retsanmærkninger skal annulleres – dette er vigtigt.
 • Sælgerpantebrev skal eventuelt udarbejdes og indholdet  kontrolleres.
 • Sørge for at den tinglysningsmæssige ekspedition forløber korrekt.
 • Sørge for at købesummen ikke bliver frigivet til sælger, før skødet er lyst endeligt uden retsanmærkninger.
 • Fremskaffelse af dokumentation til refusionsopgørelse
 • Udarbejdelse af Refusionsopgørelse
 • Kontrol af enkeltposter
 • Foranledige sælgers godkendelse af refusionsopgørelse
 • Påse, at refusionssaldo betales til rette vedkommende
 • evt. gældsovertagelse
De kan nedenfor læse om Boligassistancens berigtigelse.

Overtagelsen

På overtagelsesdagen overgår risikoen for ejendommen til Dem – sørg derfor straks for at gennemgå ejendommen grundigt. Læs nærmere her.

BoligAssistancens berigtigelse af Deres bolighandel

BoligAssistancen sørger for at indsamle og indkalde det for handlen relevante materiale til udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde.
 • BoligAssistancen foretager registrering og anmeldelse samt tinglysning af digitalt skøde. Anmeldelsen og tinglysning sker enten ved Deres signering af det digitale skøde med egen NemID  eller ved fremsendelse af en tinglysningsfuldmagt til BoligAssistancen, såfremt De ikke er i besiddelse af egen digital signatur eller ikke ønsker selv at foretage den digitale signering af skødet. Vi foretager således den fornødne registrering og signering af skødet på Deres vegne på grundlag af en fuldmagt fra Dem.
 • Forinden der sker endelig digital tinglysning af skødet, vil De modtage et prøvetinglysningssvar til godkendelse.
 • BoligAssistancen beder Dem, lige før den digitale anmeldelse, om at indbetale tinglysningsafgiften, som skal betales til det offentlige i forbindelse med tinglysningen af digitalt skøde. De modtager en specificeret opgørelse af beløbene fra BoligAssistancen.
 • Afhængig af om den bolig De køber er belånt (hæftelse) af sælger, vil skødet i først omgang blive tinglyst med anmærkninger om sælgers gæld i ejendommen. Vi foranlediger denne gæld indfriet og aflyst ved sælgers pengeinstitut, hvorefter der først på dette tidspunkt vil kunne foreligge endeligt digitalt skøde uden anmærkninger.
 • Den digitale tinglysning foregår ved Tinglysningsretten i Hobro. Ekspeditionstiden fra anmeldelse til endelig tinglysning foreligger er almindeligvis 2-3 dage – i spidsbelastningsperioder muligvis mere.
 •  Den dag De overtager den nye bolig skal forbrugsmålere aflæses, og der skal fremskaffes alt yderligere relevant materiale til udarbejdelse af refusionsopgørelse. Til aflæsning af forbrugsmålere kan De benytte særlige aflæsningsskemaer, som De modtager enten fra ejendomsmægleren.

Refusionsopgørelse

 • BoligAssistancen udarbejder herefter refusionsopgørelse.
 • Når BoligAssistancen modtager advis om anmærkningsfrit digitalt skøde fraTinglysningsretten, har De formelt fået papir på handlen (adkomst), og først herefter frigiver vi købesummen til sælger.
 • BoligAssistancen sender ejendomshandlens dokumenter – herunder det digitale tinglyste skøde uden anmærkninger – til Dem, når handlen er endeligt afsluttet.
Såfremt der efterfølgende måtte opstå spørgsmål vedrørende ejendomshandlen, er De naturligvis altid velkommen til at kontakte BoligAssistancen. Vi arkiverer alle sagens bilag i fem år fra dens afslutning.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot