INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for Forsikring er stiftet i 1975 af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra private forbrugere om forsikringsforhold. Ankenævnets hjemmeside har først og fremmest som formål at være en hjælp for forsikringskunder, som overvejer at klage, fordi deres forsikringsselskab har truffet en afgørelse, som de er uenige i. På Ankenævnets hjemmeside kan De også finde yderligere information om Ankenævnet og statistiske oplysninger om Ankenævnets kendelser.

Typiske årsager til klager

Ankenævnet behandler hvert år mere end 2.000 klager. Ankenævnets hjemmeside beskriver en række forskellige situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager. De har også mulighed for at se udvalgte kendelser fra Ankenævnet fra Forsikring. På den måde har Demulighed for at få et indtryk af praksis. Formålet er at give Dem et bedre grundlag, hvis De overvejer at klage over en afgørelse, Deres forsikringsselskab har truffet.

Hvordan man klager

Læs her om Deres klagemuligheder og hvorledes De klager. Hvis De er uenig i en afgørelse, Deres forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan De klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er vigtigt, at De kan dokumentere, at der er en uenighed – f.eks. ved at selskabet har skrevet til Dem, at det ikke vil ændre sin afgørelse. Hvis De ikke er tilfreds med ankenævnets afgørelse, har De stadig ret til senere at gå til domstolene med Deres sag.

Kilde: Ankenævnet for Forsikring

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot